TURISM IN COMUNISM – Convenția dintre guvernul Republicii Socialiste România și guvernul Republicii Socialiste Federative Iugoslavia, încheiată la București, 21 iulie 1969

PREAMBUL: Scopul încheierii acestei convenții este „dorința de a asigura popoarelor celor două țări cele mai bune condiții pentru a cunoaște realizările construcției socialiste, monumentele istorice, culturale și naturale din cele două țări”, in condițiile respectării recomandărilor Conferinței Organizației Națiunilor Unite privind turismul și călătoriile internaționale de la Roma din 1963.

Convenția stabilește (art.1-8) obligațiile părților privind „dezvoltarea colaborării dintre organismele oficiale de turism” ambele țări angajându-se „să încurajeze și să faciliteze călătoriile în grup și individuale (…) în vederea creșterii continue a volumului schimburilor turistice”; acordau atenție și „turismului automobilistic, turismului de tineret, vizitelor la rude, turismului în tranzit”, motiv pentru care „asociațiile automobilistice pun la dispoziția turiștilor români și iugoslavi materiale de informații și propagandă turistică”; implicarea părților în „îmbunătățirea drumurilor internaționale, a căilor ferate, rutiere, fluviale și aeriene”

Părțile se obligau sa organizeze „excursii de grup și individuale și pentru turiștii din terțe țări”, nu doar pentru cetățenii din cele două țări semnatare ale convenției. Cele două țări vecine aveau un obiectiv comun major – fluviul Dunărea -, care reprezenta un important punct turistic și de agrement.

Convenția între guvernul Republicii Socialiste România și guvernul Republicii Socialiste Federative Iugoslavia privind colaborarea în domeniul turismului din 21.07.1969

Text publicat în Buletinul Oficial nr. 104 din 27 septembrie 1969.

În vigoare de la 27 septembrie 1969 până la 06 iulie 1997, fiind abrogat și înlocuit prin Acord 1996

Guvernul Republicii Socialiste România și guvernul Republicii Socialiste Federative Iugoslavia, în dorința de a asigura popoarelor celor două țări cele mai bune condiții pentru a cunoaște realizările construcției socialiste, monumentele istorice, culturale și naturale din cele două țări, în scopul întăririi și lărgirii colaborării turistice româno-iugoslave, în conformitate cu recomandările Conferinței Organizației Națiunilor Unite privind turismul și călătoriile internaționale (Roma, 1963), au hotărît să încheie prezenta convenție și în acest scop au desemnat drept împuterniciți:

guvernul Republicii Socialiste România, pe Alexandru Sobaru, președintele Oficiului Național de Turism al Republicii Socialiste România,

guvernul Republicii Socialiste Federative Iugoslavia, pe Dușan Nejkov, adjunctul secretarului federal pentru economie din Republica Socialistă Federativă Iugoslavia.

ARTICOLUL I

Părțile vor acorda toată atenția necesară și vor facilita dezvoltarea colaborării dintre organismele oficiale de turism ale celor două țări, precum și dintre alte organizații și instituții interesate în promovarea turismului.

ARTICOLUL II

Părțile vor încuraja și facilita călătoriile în grup și individuale dintr-o țară în alta, în scopul vizitării obiectivelor turistice și istorice, precum și cu prilejul unor manifestări culturale, sportive și distractive.

Agențiile turistice vor efectua contacte periodice și se vor consulta reciproc în vederea creșterii continue a volumului schimburilor turistice între cele două țări.

ARTICOLUL III

Părțile vor sprijini, prin măsuri corespunzătoare, dezvoltarea turismului automobilistic, turismului de tineret, vizitele la rude, acțiunile turistice speciale, turismul în tranzit etc.

ARTICOLUL IV

Părțile vor analiza posibilitatea îmbunătățirii folosirii în scopuri turistice a drumurilor internaționale ce trec prin cele două țări. Totodată, părțile vor sprijini dezvoltarea și modernizarea în continuare a legăturilor pe căi ferate, rutiere, fluviale și aeriene dintre cele două țări.

ARTICOLUL V

În scopul atragerii unui număr sporit de turiști din terțe țări, părțile vor sprijini, prin măsuri corespunzătoare, organizarea de itinerarii și alte acțiuni turistice prin agențiile de turism și alte organizații, în scopul vizitării de obiective turistice din Republica Socialistă România și Republica Socialistă Federativă Iugoslavia.

ARTICOLUL VI

Părțile vor încuraja agențiile de turism și alte organizații să organizeze, prin măsuri corespunzătoare, excursii în grup și individuale dintr-o țară în alta, pentru turiștii din terțe țări care se găsesc în Republica Socialistă România sau în Republica Socialistă Federativă Iugoslavia.

ARTICOLUL VII

Părțile vor lua măsuri ca agențiile lor de turism să folosească potențialul turistic al Dunării, prin sporirea numărului de vizitatori din cele două țări, precum și din terțe țări.

ARTICOLUL VIII

Părțile vor recomanda organelor și organizațiilor de turism și asociațiilor automobilistice din cele două țări să pună la dispoziția turiștilor români și iugoslavi materiale de informații și propagandă turistică pentru cunoașterea celor două țări.

ARTICOLUL IX

În scopul unei cît mai exacte informări a turiștilor din terțe țări doritori să viziteze atît Republica Socialistă România, cît și Republica Socialistă Federativă Iugoslavia, părțile vor recomanda organelor și organizațiilor turistice, agențiilor de turism și asociațiilor automobilistice din țările lor să facă schimb de materiale de propagandă și informare turistică asupra condițiilor de călătorie și de ședere oferite turiștilor străini în cele două țări.

ARTICOLUL X

Părțile vor recomanda organelor și organizațiilor turistice din țările lor să facă schimb de experiență și informații în domeniul construcțiilor și amenajărilor turistice, al calificării profesionale a cadrelor și în domeniul activității unităților economice turistice.

ARTICOLUL XI

În scopul realizării prevederilor prezentei convenții se va înființa o comisie mixtă, care se va întruni la propunerea uneia dintre părțile contractante.

Întrunirile comisiei vor avea loc alternativ în fiecare dintre cele două țări, la datele pe care părțile le vor stabili de comun acord.

ARTICOLUL XII

Prezenta convenție va fi supusă aprobării, conform dispozițiilor legale din cele două țări. Părțile își vor notifica reciproc, în scris, pe cale diplomatică, aprobarea ei.

Convenția va intra în vigoare la data ultimei notificări și va rămîne valabilă pe o perioadă de 5 ani.

Dacă nici una dintre părți nu va denunța convenția cu 6 luni înainte de expirarea perioadei de valabilitate, aceasta se prelungește automat, de fiecare dată, pe perioade de cîte 5 ani.

Încheiată la București la 21 iulie 1969, în două exemplare originale, în limba română și limba sîrbo-croată, ambele texte avînd aceeași valabilitate.


La 24 septembrie 1969 se emite și Hotărârea nr. 1853 din (publicata in Buletinul Oficial al Republicii Socialiste România, partea I, nr. 104 din 27 septembrie 1969), prin care Consiliul de Miniștri al Republicii Socialiste România aproba Convenția dintre guvernul Republicii Socialiste România și guvernul Republicii Socialiste Federative Iugoslavia, încheiată la București, la 21 iulie același an.

HOTĂRÂRE nr. 1.853 din 24 septembrie 1969
pentru aprobarea Convenției dintre Guvernul Republicii Socialiste România şi Guvernul Republicii Socialiste Federative Iugoslavia privind colaborarea în domeniul turismului

EMITENTCONSILIUL DE MINIŞTRI
Publicat în  BULETINUL OFICIAL nr. 104 din 27 septembrie 1969

Consiliul de Miniştri al Republicii Socialiste România hotărăşte:

Articolul UNIC

Se aprobă Convenţia dintre guvernul Republicii Socialiste România şi Guvernul Republicii Socialiste Federative Iugoslavia privind colaborarea în domeniul turismului, încheiată la Bucureşti la 21 iulie 1969.
p. Preşedintele
Consiliului de Miniştri,
ILIE VERDET
CONVENTIE 21/07/1969


(*1) Colecția de legi și decrete, 1969/III, 1 iulie-30 septembrie, Hotărârea nr. 1853 din 24 sept. 1969, p. 133.

4 gânduri despre „TURISM IN COMUNISM – Convenția dintre guvernul Republicii Socialiste România și guvernul Republicii Socialiste Federative Iugoslavia, încheiată la București, 21 iulie 1969

  1. Pingback: TURISM IN COMUNISM | AMINTIRI DIN COMUNISM

  2. Pingback: TURISM ÎNAINTE DE COMUNISM: ISTORIA OFICIULUI NATIONAL DE TURISM (O.N.T.) | AMINTIRI DIN COMUNISM

  3. Pingback: TURISM IN COMUNISM – „EGALI” IN FATA INDUSTRIEI DE AGREMENT | AMINTIRI DIN COMUNISM

  4. Pingback: Acordul intre guvernul Republicii Socialiste România si guvernul Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste privind colaborarea in domeniul turismului din 16 iunie1972 | AMINTIRI DIN COMUNISM

Lasă un răspuns

Te rog autentifică-te folosind una dintre aceste metode pentru a publica un comentariu:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s